Laatste nieuws
  1. Unieke Jumbo ‘ballenactie’
  2. Wethouder Schrik geniet samen met de voetballers van FC Meerdijk van een gezond ontbijt.
  3. Mooi begin van het jaar met nieuwe “trainingsdoeltjes” !!
  4. FC Meerdijk wenst iedereen hele fijne feestdagen!
  5. Grote clubactie 2023

Privacy beleid

Versie: juni 2021

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt o.a. in dat je het recht hebt om te weten welke gegevens wij van jou hebben, wat wij daarmee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kun je een verzoek indienen om deze gegevens te laten wijzigen of verwijderen.

Als je uitkomt voor SJO-FC Meerdijk ben je lid van VV Emmen of SC Angelslo. Beide ‘moederverenigingen’ zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: VV Emmen – Ullevi 14 – 7825 SE in Emmen. www.vvemmen.nl  SC Angelslo – Sint Gerardusstraat 250 – 7825 TW in Emmen. www.scangelslo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

In het belang van SJO-FC Meerdijk verwerken VV Emmen  en SC Angelslo je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Pasfoto

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Namens SJO-FC Meerdijk verwerken VV Emmen of SC Angelslo jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van contributies / boetes
– Verzenden van clubinformatie via email / whats-app / telefoon
– Je te kunnen bereiken indien dit nodig is om je te informeren over SJO-FC Meerdijk    / VV    Emmen of SC Angelslo gerelateerde zaken
– Je bondsinschrijving bij de KNVB te realiseren

Geautomatiseerde besluitvorming:

Als ‘moedervereniging’ nemen VV Emmen en SC Angelslo niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker / vrijwilligers van SJO-FC Meerdijk – VV Emmen of SC Angelslo) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Als lid van één van beide ‘moederverenigingen’ VV Emmen en SC Angelslo bewaren deze je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. VV Emmen en SC Angelslo bewaren deze gegevens zolang er een overeenkomst is tussen de desbetreffende personen (leden, sponsoren, trainers en vrijwilligers) en de vereniging. Daarna worden de gegevens verwijderd uit het administratiesysteem, waarbij opgemerkt dient te worden dat uitsluitend mogelijk is wanneer dit niet in strijd is met wettelijk vastgelegde (fiscale) bewaarplicht.

Webformulieren:

Indien u gebruik maakt van het contactformulier en/of inschrijfformulier op de website één van beide ‘moederverenigingen’ beschikken wij over de persoonsgegevens die je op dit formulier invult. Deze gegevens kunnen tijdens het invullen niet worden onderschept door anderen, omdat deze site gebruik maakt van een SSL-Certificaat en het HTTPS-protocol. Uiteraard zijn deze gegevens na verzending wel bij ons bekend, maar wij benadrukken dat wij deze gegevens nooit delen met andere partijen en dat wij ze zelf ook niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals het ongevraagd versturen van e-mails of andere reclameboodschappen. Het door jou ingevulde formulier komt bij ons als e-mail binnen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

De ‘moederverenigingen’ VV Emmen en SC Angelslo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, met de KNVB of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies:

Naast SJO-FC Meerdijk gebruiken VV Emmen en SC Angelslo ook alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SJO-FC Meerdijk via VV Emmen of SC Angelslo en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je via de ‘moedervereniging’ waar je als lid staat ingeschreven een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bestuur@vvemmen.nl  of info@scangelslo.nl  om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Namens VV Emmen en SC Angelslo willen wij je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Namens SJO-FC Meerdijk maar als lid van VV Emmen of SC Angelslo nemen wij de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Tevens versturen wij jouw gegevens via een beveiligde (SSL) internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bestuur@vvemmen.nl of info@scangelslo.nl

Bezwaar:

Wil je (op voorhand) bezwaar maken tegen gebruik dan wel publicatie van persoonlijke gegevens die niet noodzakelijk zijn voor SJO-FC Meerdijk en VV Emmen / SC Angelslo of voor de KNVB om te gebruiken, neem dan contact op met de vereniging waar je staat ingeschreven via bestuur@vvemmen.nl of info@scangelslo.nl

Je kunt hierbij denken aan;
–  een elftalfoto welke op de website wordt geplaatst;
– een foto waar je op staat die op facebook, twitter of Instagram van SJO-FC Meerdijk – VV Emmen of SC Angelslo wordt geplaatst;
–  andere niet noodzakelijke persoonlijke gegevens die op welke wijze / manier dan ook door ons zijn opgeslagen / gebruikt.