Laatste nieuws
 1. Voetbalshop.nl en FC Meerdijk slaan de handen in één!
 2. Sport-Inn bedankt!
 3. Let op! Belangrijke informatie m.b.t. aanmelden Jeugdsportfonds
 4. Actie bij Sport-Inn!
 5. NIEUWS – NIEUWS – NIEUWS – NIEUWS

Toekomstvisie

Bouwen aan de toekomst van SJO FC Meerdijk

Sportiviteit, Spelplezier en Respect zijn de kernwaarden bij deze aftrap voor het seizoen 2021/2022. Deze waarden kunnen desgewenst worden aangepast of gewijzigd afhankelijk de ontwikkeling van de organisatie van SJO-FC Meerdijk.

Samenvatting in hoofdpunten:

 • Bij SJO FC Meerdijk kun je terecht vanaf 4 jaar!
 • Elk kind telt ongeacht – afkomst, kleur, geloofsovertuiging, geaardheid etc.
 • De onderbouw bestaat uit de Puppy’s/Kabouters en de JO7
 • De middenbouw bestaat uit de JO8 tot en met de JO12
 • Wij willen zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid bieden om te kunnen voetballen dit geldt ook voor de meiden (evt. mogelijkheid bieden op eigen geheel meiden team is afhankelijk van de aantallen)
 • De onderbouw en middenbouw is gericht op het opleiden en staat plezier voorop.
 • De trainer van elk cluster heeft oog voor sociale- als voetbal aspecten.  
 • De bovenbouw bestaat uit de JO13 tot en met de JO19.  
 • Teams in de onder – / midden en bovenbouw worden wel al zoveel als mogelijk ingedeeld op basis van kwaliteit van de spelers.
 • Bij de bovenbouw wordt resultaat belangrijker met toename leeftijd, maar het sociale aspect blijft net zo belangrijk.
 • SJO FC Meerdijk stelt jeugdtrainers in de gelegenheid een diploma “pupillentrainer of Uefa C youth” te behalen en stelt hier voorwaarden bij op. (dit kan bijvoorbeeld zijn minimaal 3 jaar verbonden blijven aan de vereniging of een X percentage terugbetalen van de gemaakte opleidingskosten bij vroegtijdig vertrek)
 • Selectieteams (minimaal het 1ste teams per lichting en in overleg evt. ook het 2e team) krijgen de gelegenheid 3 keer in de week te trainen.
 • Recreatieve teams trainen 2 keer in de week.
 • Leiders van een team nemen taken uit handen van de trainers, zoals het helpen met evalueren van een wedstrijd, het halfjaarlijks voeren van gesprekjes met kinderen en een korte verslaglegging van de persoonlijke ontwikkeling.  
 • Trainers in de onder- en middenbouw maken gebruik van de structuur van trainingsapp Rinus. (andere methode zou besproken kunnen worden met de Hoofd Jeugdopleiding) Er wordt daarmee in blokken aandacht besteed aan aanvallen, verdedigen en omschakelen.  
 • SJO FC Meerdijk doet aan kwaliteit herkenning en kwaliteitsontwikkeling van de spelers maar ook van de trainers, door het volgen van / bespreken en vastleggen deze ontwikkeling.
 • SJO FC Meerdijk voegt looptraining en techniektraining toe in de training – maar de bal staat altijd centraal tijdens de training – ook hiermee kan ongemerkt een looptraining worden afgewerkt.
 • SJO FC Meerdijk betrekt ouders en communiceert tijdig en helder over ontwikkelingen en bedoelingen rond ieder kind en/of team.
 • Ten slotte: SJO FC Meerdijk is een lerende organisatie en is gericht op voortdurende verbetering van deze organisatie, maar ook de ontwikkeling van de jeugd in het algemeen.