Het afgelopen jaar heeft 1 of meerdere kinderen van u via het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe kunnen sporten of aan cultuur meegedaan (muziekles, scouting, dansen, zingen). Wij hopen dat dit veel sport of cultuurplezier heeft gegeven. Als u ook voor het voor het volgende schooljaar (2023-2024) de kinderen wilt laten deelnemen aan sport en/of cultuur, dan moet er een nieuwe aanvraag worden ingediend. Er is tot 1 september tijd om herhaalaanvraag in te dienen). Géén contributie betaling betekent uiteindelijk ook niet sporten/voetballen bij FC Meerdijk, terwijl de kans er is om dit geregeld te krijgen als uw zoon/dochter hiervoor in aanmerking komt natuurlijk.

Neem contact op met uw tussenpersoon of met yvonne.drenthe@jeugdfondssportencultuur.nl om teleurstellingen te voorkomen!