Voor de meeste voetballiefhebbers was het ook na de laatste persconferentie toch wel even weer slikken. De reeds bekende maatregelen zijn wederom verlengd en wel tot en met 14 januari ’22. Dit betekent o.a. dat er na 17.00u niet in teamverband gesport/getraind kan en mag worden, iets wat wij natuurlijk enorm betreuren, maar ook in het belang van ieders gezondheid zeker respecteren!

Nu heeft een kleine groep jeugdspelers van FC Meerdijk toch het geluk dat zij kunnen blijven voetballen in deze periode, de jeugd tot en met de JO13 starten namelijk a.s. zaterdag 18 december met de Zaalcompetitie. Maar net zoals op het sportpark, de zwembaden, de horeca etc. gelden ook hier de “coronamaatregelen” dit houdt onder andere in dat er géén publiek bij de wedstrijden aanwezig mag zijn!

De trainers/leiders wijzen de zogenaamde ‘rijouders’ aan en alleen deze personen hebben toegang tot de sporthal, omdat zij op dat moment als begeleiding van het team optreden. Hou u hier dan ook alstublieft aan, wij zijn als FC Meerdijk te gast in de diverse sporthallen en zouden het enorm betreuren als de Club en/of u hierdoor in een negatief daglicht wordt geplaatst.

Wij zijn ons terdege van bewust dat deze maatregel veel mensen treft in welke mate dan ook. Maar vertrouwen ook op ieders medewerking en hopen dat iedereen de eigen verantwoordelijkheid hierin neemt. Wij gaan ervan uit dat de vrijwilligers niet in de situatie worden gebracht dat zij iemand moeten wegsturen of dat de club het risico loopt op een boete of uitsluiting van een jeugdteam. Voor verdere informatie t.a.v. de huidige maatregelen verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid.

Met een sportieve groet,

Het bestuur van FC Meerdijk