Beste ouders en/of verzorgers, trainers en leiders,

De aftrap voor het nieuwe seizoen 2022 – 2023 staat weer voor de deur, hetgeen voor de
coördinatoren nog een behoorlijke uitdaging is geweest en nog steeds is, om alles voor
iedereen in goede banen te leiden.
Door ‘last minute’ mutaties wordt er op het moment van schrijven nog hard gewerkt om de
teams rond te krijgen. Wat niet wegneemt dat op zaterdag 03 september voor de meeste
teams het balletje weer gaat rollen en wij hopen dat iedereen weer een leuk, leerzaam en
gezellig jaar tegemoet gaat met zijn of haar team binnen FC Meerdijk!

Om alles dit seizoen weer goed te laten verlopen hierbij een paar huishoudelijke
mededelingen:
Wassen teamkleding – deze verantwoordelijkheid ligt bij de trainer(s)/leider(s) om dit
binnen het team te organiseren door bijvoorbeeld een ‘was-schema’ of dat er een vast ‘wasouder’
deze taak op zich neemt met evt. onderling gemaakte afspraken.

Planning wedstrijden (incl. oefenwedstrijden) – in de basis staan alle wedstrijden vast
vanuit Sportlink en wijken wij hier dan ook niet vanaf. Uitzonderlijke verzoeken kunnen tot
donderdag voor de wedstrijd van zaterdag gemeld worden bij de betrokken coördinatoren
Onder- of Bovenbouw. Oefenwedstrijden kunnen ook als verzoek worden ingediend bij de
coördinatoren, echter wel minimaal 5 dagen van te voren i.v.m. de bezetting van de velden.

Teamfoto’s – vanaf zaterdag 10 september maakt de clubfotograaf weer teamfoto’s en
verdeeld dit over 2 weekenden en/of eventueel op een trainingsavond. Wij gaan er vanuit dat
ieder jeugdlid ook met zijn/haar team op de foto gaat. Mochten daar nu bezwaren tegen zijn,
dan dit graag vóór 10 september melden bij de betrokken trainer/leider van het team om
teleurstellingen te voorkomen. De foto’s worden éénmalig gemaakt niet aanwezig betekent
dan ook helaas niet op de teamfoto!
De trainer/leider ontvangt nog een overzicht wie/wanneer en waar wordt verwacht voor de
teamfoto!

Wij wensen iedereen, maar de speler(ster)s in het bijzonder heel veel succes en
voetbalplezier!

Namens het bestuur,
SJO-FC Meerdijk