Het afgelopen jaar heeft 1 of meerdere kinderen van u via het Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe kunnen sporten of aan cultuur meegedaan (muziekles, scouting, dansen, zingen). Wij hopen dat dit veel sport of cultuurplezier heeft gegeven. Als u ook voor het voor het volgende schooljaar (2022-2023) de kinderen wilt laten deelnemen aan sport en/of cultuur, dan moet er een nieuwe aanvraag worden ingediend. Neem contact op met uw tussenpersoon of met yvonne.drenthe@jeugdfondssportencultuur.nl om teleurstellingen te voorkomen! Let op! Dit geldt niet voor zwemles.